Blog bojové umenia

15 05 2011

V prvom rade by som vás chcel všetkých srdečne privítať na tomot blogu. Už z názvu je zrejmé, že obsah tejto stránky sa bude týkať bojových umení a vecí s nimi súvisiacich. Mám na mysli konkrétne informácie o jednotlivých bojových umeniach, ich história, významní predstavitelia, priblíženie techník, tréningy atď. Avšak pri rozvíjaní fyzických zdatností by  sa nemalo zabúdať ani na psychickú stránku veci. Celková filozofia ohľadom bojových umení je veľmi obsiahla, spôsoby myslenia, prečo sa vlastne človek rozhodol cvičiť to, či ono bojové umenie… Preto som sa rozhodol vytvoriť aj kategóriu zaoberajúcu sa filozofickou stránkou cvičenia. Pevne verím, že vám stránka bude nápomocná a že sa dozviete veľa zaujímavých informácií.